Tarmetal Tarmetal - Specjalizacja projekt Tarmetal - Galeria Tarmetal - kontakt
Tarmetal - cięcie laserem
Tarmetal - gięcie krawędziowe CNC
Spawanie TIG
Tarmetal - malowanie proszkowe
Tarmetal - ogrodzenia, balustrady

 

SPAWANIE METODĄ TIG, MIG-MAG

TIG – (ang. tungsten inert gas) ,zwanej też GTAW – Gas Tungsten Arc Welding, oznaczoną kodem 141 to metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych takich jak argon, hel lub mieszanki argonu i helu. Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą wykonaną z wolframu (zielona) lub wolframu z dodatkami (Tor, Lantan, Cer – inne kolory oznaczeń), a spawanym materiałem. W większości przypadków elektroda wolframowa (palnik TIG) jest dołączana do minusa, a zacisk "masy" do plusa spawarki. Wydziela to więcej ciepła w miejscu powstawania spoiny, a nie w elektrodzie (elektrony przepływają od minusa do plusa).

Zastosowanie: Do spawania ręcznego lub automatycznego. Metodą TIG spawa się prądem stałym wszystkie gatunki stali, zwłaszcza stale wysokostopowe oraz metale nieżelazne. Największe zastosowanie znajduje przy łączeniu (prądem przemiennym) aluminium i stopów aluminium ze względu na uzyskanie lepszych złącz niż przy spawaniu gazowym.

 

Najczęściej stosowane parametry technologiczne:

natężenie 5 – 600 A w trybie ciągłym lub impulsowym, napięcie 10 – 30 V, prędkość spawania 0,12 – 0,21 m/min
średnica elektrody 0,5 – 6,4 mm, natężenie przepływu gazu ochronnego 7 – 20 l/min
Zalety
najlepsza ze wszystkich metod spawania jakość połączeń, możliwość zrobotyzowania, spawanie elementów o szerokim zakresie grubości (jedyna metoda do napawania i spawania artystycznego detali poniżej 1 mm grubości; tylko w trybie impulsowym z łukiem prowadzącym służącym do lepszego celowania w miejsce wykonania spoiny), możliwość spawania we wszystkich pozycjach
Wady
mała wydajność w przypadku spawania ręcznego (w praktyce rekompensowana jakością spoin), konieczność stosowania dodatkowej osłony przed wiatrem przy spawaniu w przestrzeni otwartej

 

 

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG). Jako gazy ochronne najczęściej stosuje się argon, hel oraz mieszaniny tych gazów. Natomiast jako gazy aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów,dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.

 

Parametry spawania
natężenie prądu: 60–500 A, moc cieplna: 1,25 kW, napięcie elektryczne: 18–28 V
prędkość spawania 0,2–0,5 m/min, średnica drutu spawalniczego: zazwyczaj 0,5-4,0 mm, natężenie przepływu gazu ochronnego 12–30 l/min

Zastosowanie metody
w liniach technologicznych i pracach montażowych, do spawania automatycznego i półautomatycznego

Zalety metody
dobra jakość spoin, duża wydajność, możliwość zrobotyzowania metody, możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości, możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Wady metody
przeznaczona jest wyłącznie do spawania stali niestopowych (MAG) w czasie spawania przy osłonie dwutlenku węgla występuje duży rozprysk metalu (MAG) konieczność stosowania osłony przed wiatrem w czasie spawania na przestrzeni otwartej

 

 

| Spawanie MIG/MAG | specjalizacja - spawanie MIG MAG | produkty | galeria - stal nierdzewna | Tarmetal Suwałki- kontakt |

| cięcie laserem | gięcie krawędziowe CNC | spawanie TIG | malowanie proszkowe | ogrodzenia, balustrady |

 

 

TARMETAL Sp. z o.o. ul. Przytorowa 3, 16-400 Suwałki

webdesign przemoj